چگونه به ثروت برسیم?

  •  .ثروتمند شدن  حق الهي ما انسانهاست

  • ? چگونه به ثروت برسیم

چگونه به ثروت برسیم

اگر در حال مطالعه این مطلب هستید، یعنی در جستجوی خوشبختی و ثروت هستید. امروزه بشر نه تنها در اختراعات پیشرفتهای زیادی وچشم گیری کرده .بلکه در رازهای انسان و قدرت عظیم و پیچیده درون هم به دستاوردهای بزرگی رسیده . که با به کارگیری آن میتوان به اهداف و آرزوها دست یافت.

با خواندن این محتوا راز چگونه به ثروت برسیم . را یاد میگیرید.

كاري كه اكثريت انسانها براي ثروتمند شدن بكار مي گيرند و به ثروت نمي رسند.

بكار گرفتن دو چيز است: 1- دعا كردن 2- تلاش كردن زياد.

دعا کردن:

خيلي از انسانها براي رسيدن به ثروت و ثروتمند شدن به دعا كردن مي پردازند. شايد خود شما هم تجربه كرده باشيد. اما متأسفانه هيچ وقت به ثروت و آزادي مالي نرسيدند. منظور ما اين نيست كه دعا كردن بي ارزش است. منظورمان اين است كه قوانين ديگري وجود دارد كه بايد در دعا كردن دخيل و بكار گرفته شود.

ناگفته نماند اندكي از انسان هايي هستند كه با همان دعا كردن به ثروت رسيده اند و ثروتمند شده اند. آنها آگاهانه يا ناآگاهانه اين قوانين را بكار گرفتند و با بكارگيري اين قوانين آنها به ثروت رسيده اند كه بعد از توضيح گزينه دوم و در پايان به اين قوانين مهم و ارزشمند ميپردازيم.

تلاش زیاد:

گروهي ديگر از انسانها همانند انسانهايي كه براي رسيدن به ثروت دعا مي كنند . تلاش فيزيكي زياد مي كنند و خودشان را به آب و آتش مي زنند . براي اينكه به ثروت برسند و ثروتمند شوند. اما متأسفانه خيلي از آنها شكست مي خورند و تلاششان بي نتيجه مي ماند. در اينجا هم يادآوري مي كنيم و اشاره اي مي شود مثل گزينه اول همه كساني كه خيلي زياد تلاش مي كنند شكست نمي خورند تعداد اندكي از آنها ثروتمند مي شوند. در اينجا هم دليل اينكه تعداد اندكي از انسان هايي كه با تلاش كردن موفق به جذب ثروت مي شوند و ثروتمند مي شوند اين است كه آنها آگاهانه يا ناآگاهانه از همان قوانيني كه مي خواهيم در ادامه آن را مطرح كنيم را بكار گرفته اند و در نهايت ثروتمند شده اند.

باقانون ارتعاش .چگونه به ثروت برسیم

 

ارتعاش-همه-چیز-است.jpg

در اين بخش مي پردازيم به قوانين مهم و اصلي اي كه با بكار گرفتن آن باعث مي شود تا یاد بگیریم چگونه به ثروت برسیم و فراواني در زندگي ما جريان پيدا كند و سرازير شود.

قانوني كه مي خواهيم آن را مورد بررسي قرار دهيم قانون ارتعاش نام دارد.  البته قانون ارتعاش به شكل هاي ديگري هم گفته و تعريف مي شود. مثلاً خيلي از جاها و يا كتابها و كساني كه در اين حوزه فعاليت مي كنند آن را به اسم قانون جذب تعريف مي كنند و يا خيلي ها آن را به اسم انرژي تعريف مي كنند. در واقع همه اينها درست هستند و در كل و از نظر علمي و قانون اصلي ارتعاش مي باشد.

 

بطوركلي و خلاصه اگر بخواهيم در اين موضوع گفتگويي داشته باشيم ُ كاركرد آن به اين شکل تعريف مي شود براي درك بهتر از قانون ارتعاش. با اين مثال شروع مي كنيم. همه ما شناخت خوبي به تلويزيون و راديو و موبايل داريم و آن را مورد استفاده قرار مي دهيم. براي اينكه ما تصوير تلويزيون و يا صداي راديو را در منزل دريافت كنيم. اين صدا و تصوير در خانه ما توليد نمي شود بلكه در مكان ديگري و خيلي دورتر از خانه ما توليد مي شود. بعد بصورت امواج از جايي كه توليد شده و از طريق فرستنده هايي فرستاده مي شود و از طريق گيرنده هايي دريافت مي شود و در كل تصوير و صدا با چيزي يا وسيله اي حمل و نقل نمي شود. با امواج فرستاده و دريافت مي شود.

ما انسانها هم در هر لحظه در حال فرستادن ارتعاشاتي به كائنات و جهان هستي يا همان منبع اصلي كه خداوند مي باشند هستيم.

در واقع ارتعاشاتي كه ما به جهان ارسال مي كنيم همان را در زندگي خود دريافت مي كنيم. اگر سازنده و ثروت باشد همان را دريافت مي كنيم. اگر مخرب و فقر و يا بيماري باشد باز هم همان را دريافت مي كنيم. مثل فرستنده راديو تلويزيون همان تصوير و صدايي كه فرستنده ارسال مي كند گيرنده هم همان را دريافت مي كند. قرار نيست تصوير و صدا تغيير كند. در كل اين ارتعاشات ما هستند كه زندگي ما را شكل مي دهند و خواسته هاي ما را محقق مي كنند نه دعا كردن و يا تلاش كردن فيزيكي در نهايت ما بايد ياد بگيريم كه چگونه در مرحله اول اين ارتعاش را توليد كنيم و در مرحله دوم چگونه آنها را ارسال كنيم. در واقع بايد با فكر كردن مدام به آن خواسته يا آن ثروتی كه خواهانش هستيد ارتعاشش را توليد كنيد و بعد ياد بگيريد با احساس كردن آن . به كائنات ارسال كنيد و در نهايت ثروت و وفور فراواني در زندگيتان جريان پيدا كند

تا آنجايي كه شرايط توضيح دادن آن را در اينجا داشتيم شما را آگاه و همراهي كرديم.

حالا اگر مي خواهيد راز چگونه به ثروت برسیم را مثل ميليون ها انسان ديگر كه ثروتمند شده اند و در آزادي و رفاه كامل بسر مي برند را بطور کامل درک کنید

شما هم بايد جسارت تغيير كردن را داشته باشيد و با شجاعت شروع به آموزش و يادگيري نماييد و از تجربه انسان هايي كه اين مسير را طي كرده اند را استفاده نماييد. براي اينكه بهتر و كامل تر بتوانيد اين قوانين را درك كنيد.

با تهيه كتاب راز ثروت در مي يابيد كه چگونه با تمرين و بكار گيري اين قدرت پيچيده و عظيم وفور ثروت و نعمت را در زندگيتات سرازير كنيد.

اگر مطلب را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0