کتاب صوتی قله ها و دره ها

 

کتاب گویای قله ها و دره ها

 

قله ها و دره ها، داستان مرد جوانی است که از زندگی در دره راضی و خوشحال نیست. او به ملاقات پیرمردی می رود که بر روی قله ای زندگی می کند و این ملاقات، زندگی وکار او را برای همیشه تغییر می دهد.

در ابتدا، مرد جوان متوجه نیست که با یکی از خوشبخت ترین و موفق ترین مردمان دنیا صحبت می کند. امابا گفتگو با پیرمرد و به واسطه ی تجاربی که در پستی ها و بلندی های زندگی اش در دره به دست می آورد ، به کشف هایی نایل می شود که برایش مفیدند. عاقبت مرد جوان در می یابد که چگونه می تواند از قوانین استثنایی و ابزارهای کاربردی پیرمرد در اوقات خوب و بد زندگی اش استفاده کند و همین او را به آرامش و موفقیت می رساند.

اکنون شما با در دست داشتن این کتاب، همین سفر را در پیش رو دارید. در پایان سفرتان درخواهید یافت چگونه می توانید در زندگی و کارتان همه چیز را به نفع خودتان تغییر دهید.

 

اشتباهاتی که امروز در دوران خوشی انجام می دهید ،دوران سخت فردا را رقم می زند و تدبیری که در دوران سخت امروز به خرج می دهید ، دوران خوش فردا را رقم می زند

وقتی بر قله ( روزهای اوج) هستی ، نفست باعث می شود اوضاع را از آنچه حقیقتا هست بهتر ببینی و زمانی که در دره ای (روزهای بد ) ، نفست باعث می شود اوضاع را از آنچه هست ، بدتر ببینی

نفس باعث می شود فکر کنی قله ها تا ابد پایدارند ، و باعث می شود از فکر تمامی نداشتن دره در وحشت باشی

 

برای دیدن ۱۸ کتاب برتر از میان هزاران کتاب موفقیت کلیک کنید

 

آرزو مارکت

اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0