کتاب صوتی هنرجذب آرامش

کتاب صوتی هنر جذب آرامش

ایا به دنبال راهی برای کسب آرامش هستید؟ برای شما یک پیشنهاد جالب داریم.

کتاب صوتی هنر جذب آرامش شما را با تکنیک‌ها و روشهای عالی برای رسیدن به آسودگی خاطر و آرامش آشنا می‌کند.

این کتاب شامل 9 فایل صوتی می‌باشد. گوینده کتاب تأکید دارد که پیش از استفاده از کتاب، گوش‌دادن به پیش‌گفتار ضروری می‌باشد.

در 8 فایل دیگر این کتاب با تکنیک‌های گفته‌شده در پیش‌گفتار آشنا میشوید.

هدف این کتاب جذب و رسیدن به آرامش در حالت مراقبه با استفاده از قانون جذب، فرشتگان الهی، تکنیک‌های تنفسی، تجسم خلاق، سپاسگزاری، جملات تأکیدی و عبارات طلبگی می‌باشد.

این کتاب شامل 8 تکنیک حرفه‌ای مراقبه برای جذب و دریافت آرامش می‌باشد.

نخستین تکنیک، شامل جذب آرامش ازطریق تنفس عمیق، آه‌کشیدن و سپاسگزاری است.

دومین تکنیک ازطریق تنفس عمیق، اصوات آزاد، درخواست از فرشتگان آرامش و تجسم نور سبز آرامش را کسب می‌کند.

تکنیک سوم شامل روش جذب آرامش ازطریق تنفس عمیق، تنفس نور سفید، درخواست از لیدر فرشتگان آرامش، تجسم هاله سبز و سپاسگزاری از شموئل مقرب است.

تکنیک چهارم علاوه‌بر جذب ازطریق تنفس عمیق، شامل درخواست آرامش برای کره زمین و همه موجودات، تجسم هاله سبز برای کره زمین و همه انسان‌ها و عزیزان ازطریق تکنیک سپاسگزاری است.

تکنیک پنجم شامل جذب آرامش ازطریق تنفس عمیق، درخواست از فرشتگان آرامش، تنفس نور سبز و افزایش جذب آرامش با کمک فرشتگان نگهبان است.

تکنیک ششم علاوه‌بر تنفس عمیق شامل درخواست از فرشتگان آرامش و جملات تأکیدی و عبارات تلقینی همراه با سپاسگزاری است.

تکنیک هفتم علاوه‌بر تنفس عمیق و درخواست از فرشتگان، شامل جذب میکائیل به‌عنوان پشتوانه امن و آرامش‌بخش است.

در تکنیک هشتم علاوه‌بر جذب ازطریق تنفس عمیق و درخواست از فرشتگان، آرامش به کمک آفریدگار، فرشتگان، خانواده، دوستان و جهان هستی جذب می‌شود.

اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

0