سلام این کتابها گلچین شده از بین هزاران کتاب در حوزه قانون جذب و رسیدن به خواسته ها و آرزوهاست,این کتابها توصیه شده از بزرگان و اساتید بزرگ موفقیت میباشداین کتابها توسط بهترین گویندگان ایران دوبله شده و به صورت کتاب صوتی در اختیار شما عزیزان قرار گرفته استاین کتابها با بهترین تمرینهایی که دارد باعث میشود بیشترین انگیزه و بالاترین ارتعاشات در شما ایجاد شود که این باعث میشود شما در مسیر خواسته ها و آرزوهایتان قرار بگیرید


بخش کتاب صوتی پیشنهاد شده

0